USLOVI KORIŠĆENJA

Svi posetioci internet prezentacija https://www.stadaitsolutions.com and https://www.stadaitsolutions.com/sr saglasni su sa sledećim uslovima korišćenja:

Internet prezentacije https://www.stadaitsolutions.com and https://www.stadaitsolutions.com/sr, sve njihove stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu i edukativnu namenu.

STADA IT SOLUTIONS ne može garantovati ažurnost u realnom vremenu podataka koji se nalaze na sajtu, u svakom trenutku pristupa sajtu. Korisnici koriste informacije sa https://www.stadaitsolutions.com and https://www.stadaitsolutions.com/sr na svoj sopstveni rizik. STADA IT SOLUTIONS ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišćenja https://www.stadaitsolutions.com and https://www.stadaitsolutions.com/sr;

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na https://www.stadaitsolutions.com and https://www.stadaitsolutions.com/sr zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez prethodne odgovarajuće saglasnosti STADA IT SOLUTIONS, STADA IT SOLUTIONS će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu. Sve fotografije na https://www.stadaitsolutions.com and https://www.stadaitsolutions.com/sr predstavljaju samo simbolične ilustracije i potiču iz arhiva STADA IT SOLUTIONS, ili su preuzete sa specijalizovanih sajtova koji nude fotografije, pod uslovima koje je propisao nosilac prava nad fotografijama;

STADA IT SOLUTIONS zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na https://www.stadaitsolutions.com and https://www.stadaitsolutions.com/sr, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja;

STADA IT SOLUTIONS zadržava pravo da na https://www.stadaitsolutions.com and https://www.stadaitsolutions.com/sr postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova, osim ukoliko su u pitanju sajtovi na kojima je sam STADA IT SOLUTIONS nosilac prava na korišćenje sajta i to pravo aktivno koristi;

Informacije koje su sadržane na https://www.stadaitsolutions.com and https://www.stadaitsolutions.com/sr mogu se koristiti u nastavne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porekla informacija i STADA IT SOLUTIONS kao njihovog isključivog vlasnika. U slučaju da se to ne dogodi, STADA IT SOLUTIONS zadržava pravo da preduzme sve pravne i faktičke radnje kako bi sprečio dalju distribuciju ovih informacija i tražio eventualnu štetu nastalu zbog njihovog nelgalnog korišćenja;

Bilo koja informacija koju posetioci sajta pošalju STADA IT SOLUTIONS putem Interneta ili elektronske pošte, neće se smatrati poverljivom informacijom, čak ni u situaciji da pošiljalac informacije izričito navede da su informacije poverljive prirode i STADA IT SOLUTIONS zadržava pravo da tu informaciju dalje distribuira, koristi ili uključi u sadržaj svog sajta, kao i da iste u potpunosti zanemari. STADA IT SOLUTIONS ni u kojoj situaciji neće tražiti od posetilaca sajta da mu na bilo koji način dostavljaju poverljive informacije, niti će preuzeti bilo kakvu odgovornost iz posledica koje mogu nastati usled toga što su mu posetioci sajta dobrovoljno i samoinicijativno poslali određene informacije. Od napred navedenih ograničenja se izuzimaju informacije koje imaju karakter podataka o ličnosti, kao i informacije koje imaju karakter uzbunjivanja, sa kojima će STADA IT SOLUIOTNS postupati u skladu sa propisima koje regulišu ove oblasti;

STADA IT SOLUTIONS poštuje privatnost posetilaca https://www.stadaitsolutions.com and https://www.stadaitsolutions.com/sr, te će informacije do kojih dođe upotrebom https://www.stadaitsolutions.com and https://www.stadaitsolutions.com/sr koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom. Posetioci su saglasni da STADA IT SOLUTIONS prikuplja i koristi tehničke podatke o posećenosti i korišćenju sajtova https://www.stadaitsolutions.com and https://www.stadaitsolutions.com/sr, i iste koristi radi interne statistike i analitike u vezi sa korporativnom internet prezentacijom. STADA IT SOLUTIONS neće pružiti informacije o posetiocima trećim licima bez neposrednog odobrenja posetioca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Osim toga, STADA IT SOLUTIONS nastoji da zaštiti informacije o posetiocu na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali neće biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način;

HVALA!