Zaposleni u SITS-u

09.10.2017.
Najvažniji element u svakoj uspešnoj kompaniji je verovanje u svoje zaposlene. Ovde u STADA IT SOLUTIONS-u svi zaposleni imaju priliku da uče i razvijaju svoje profesionalne karijere, radom u dinamičnom okruženju i korišćenjem najsavremenijih tehnologija.

Želimo da se svi naši ljudi osećaju entuzijazam svojim radom i radom sa njihovim kolegama i da se osećaju ugodno u organizaciji koja im daje fleksibilnost da ostvare svoje profesionalne i lične aspiracije. Angažujemo se oko naših zaposlenih na mnogo načina, počev od odabira pravih ljudi da vode kapitalne promene, preko brige o njima kao pojedincima, pa sve do izražavanja zahvalnosti za dobro obavljen posao.
Zaposleni u SITS-u
Mi težimo da imamo vodeću korporativnu kulturu svuda u svetu. Stvaramo kulturu koja privlači i zadržava izvanredne ljude i pomaže im da napreduju, a sve to dovodi do boljih usluga za naše klijente.