Success stories: Marko Trailović

15.10.2017.
Marko Trailović, sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, je naš SAP SD consultant, orijentisan na razumevanje projekta sa biznis strane. Tokom njegovog iskustva na projektima, imao je priliku da blisko sarađuje sa poslovnim korisnicima iz Nemačke i Danske na projektu Nordics SAP Roll Out. Osim toga, stekao je iskustvo iz prve ruke u rešavanju projekata u kritičnom vremenskom periodu. U oblasti promena, konceptualno razmišljanja mu je dalo priliku da razume i radi i u drugim modulima, kao što su MM i VM. Zbog svog agilnog i proaktivnog pristupa, Marko se dobro upoznao sa poslovnim procesima, projektnim aktivnostima i specifičnim SAP znanjem STADA sveta, zbog čega je postao značajan član tima u STADA IT Solutions.
Success stories: Marko Trailović