Menadžment
Angela Weißenberger
Generalni direktorbiografija
Zoran Verovski
IT direktorbiografija